Lẩu Cua Đồng

Thực Đơn Lẩu Cua Đồng

Nhà Hàng Lẩu Cua Đồng Minh Quỳnh

Địa Chỉ : 188 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hp

Điện Thoại : 0313.501.503

Email : minhquynh@gmail.com

Website : www.laucuadong.net

Bản Đồ :